JSC “RZA-Sut”Head and address of enterprise:

Imandosov Samurat Jumanuly

Ibragimov Nurlan Orynbasaruly

Kyzylorda region,

Kazaly district,

Aiteke Bi settlement

Tel: 8 701 513 41 35 


APC "Bek-Nurly-Zher"Head and address of the enterprise:

Burkhanova B

Kyzylorda region,

Syrdarya district

Zhetikol village

Tel for info.

8 777 959 00 43


"Nur Bereke M"Head and address of the enterprise:

Akmyrzaev M.

Kyzylorda region,

Zh. Makhambetov village

Tel for info: 

8 705 116 12 64

 


APC cooperative " Dostyk Kalpe"Head and address of the enterprise:

Utemakhanova K.T.

Kyzylorda region,

Karmakshy district

Aktobe village

Tel for info:

8 775 974 76 04

 


APC cooperative "Yer Daulet"Head and address of the enterprise:

Aidarbayeva M.A.

Kyzylorda region,

Karmakshy district

Tourmagambet village

Tel for info:

8 747 240 60 92


APC cooperative "Abyla Damu"Head and address of the enterprise:

Kishkeneev A.I.

Kyzylorda region,

Karmakshy district

Karmakshy village

Tel for info:

8 776 868 46 70


APC cooperative "Ok Tan Shapagy"Head and address of the enterprise:

Uksikbaev M.

Kyzylorda region,

Karmakshy district

Akzhar village

Tel for info:

8 701 460 97 10


APC cooperative "Kuanysh-Daulet"Head and address of the enterprise:

Mapaeva A.M.

Kyzylorda region,

Karmakshy district

Akzhar village

Tel for info:

8 775 695 72 68


APC cooperative "Shizhaga-16"Head and address of the enterprise:

Abishov B.

Kyzylorda region,

Aral district

Shizhaga village

Tel for info:

8 777 227 20 55


APC cooperative "Mailyuzek Damu"Head and address of the enterprise:

Kulzhanov Zh.S.

Kyzylorda region,

Karmakshy district

Aldashbay Ahun village

Tel for info:

8 776 877 19 21


APC cooperative "Sultan & K"Head and address of the enterprise:

Karshyga A.K.

Kyzylorda region,

Karmakshy district

Zhosaly village

Tel for info:

8 707  656 07 00


APC cooperative "Akbulak"Head and address of the enterprise:

Erkhanov E.E.

Kyzylorda region,

Zhanakorgan district

Ozgent village

Tel for info:

8 708 708 15 74


PF 'Asylhan"Head and address of enterprise:

Duisebaev K.

Kyzylorda  region

Shieli district

Tel for info:

8 702 266 85 22


PF ''Abai''Head and address of enterprise:

Nursaitov Murat

Kyzylorda c.

Belkol s.

tel for inf:

8 777 454 01 19


PF ''Makhanova''Head and address of enterprise:

Makhanov Aidarbek

Kyzylorda c.

Belkol s.

tel for inf:

8 771 480 57 86


APC cooperative ''Babas Agro"Head and address of enterprise:

Ermanov Baurzhan

Kyzylorda c.

Kyzylzharma v.

tel for inf:

 8 777 562 63 92


SPC "Nur-Mukhammed"Head and address of enterprise:

Limashev N.Z.

Kyzylorda region

Kazaly district

Aiteke bi settlement

Zheltoksan St. 98

tel for inf:

8 702 258 60 20


SPC "Shiely tort tulugy"Head and address of enterprise:

Ermakhanov S.

Kyzylorda region

Shiely district

Kerdely village

tel for inf:

8 702 941 00 27

8 778 144 50 21

8 7243 241075


LASTNEWS

...

  • 10-09-2021

...

  • 23-08-2021

...

  • 20-08-2021

...

  • 18-08-2021

...

  • 18-08-2021

...

  • 11-08-2021